<————–2020————–>
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
EVENING 06:35 —- 134 100 836 578 847 153
MIDDAY 23:30 —- 796 740 729 430 739 820
EVENING 06:35 585 877 321 345      
MIDDAY 23:30 748 852 559        
EVENING 06:35              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:35              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:35              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:35              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:35              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:35              
MIDDAY 23:30              
EVENING 06:35              
MIDDAY 23:30              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU